Sep 9 – 12, 2024
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Europe/Istanbul timezone

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi 09-12 Eylül 2024
Bildirili Katılım İçin Son Başvuru Tarihi 02 Ağustos 2024
Bildirisiz Katılım İçin Son Başvuru Tarihi 23 Ağustos 2024
KYK Yurdu Konaklaması İçin Son Başvuru Tarihi 23 Ağustos 2024